Lydig hund med «balansert trening»

Lydig hund med «balansert trening»

Flere hundeskoler bruker kun godbiter og "shapingbasert" trening for å fremme god oppførsel. Hos Aktiv Hund i Bergen bruker vi heller "balansert trening".

Balanse handler om å bygge tillit og trygghet i relasjonen mellom hund og eier, og der hundeeieren har en bevisst ledende rolle.

Læringen foregår på en måte hunden forstår – ved at vi utnytter hundens naturlige sosiale språk under grensesettende læring.

Vi roser og belønner ønsket oppførsel, men korrigerer også uønsket oppførsel.

Metoden er sentral og danner fundamentet i opplæringen av både hund og eier. Magne Gjertsen startet Aktiv Hund i Bergen i 1997 og har siden den gang undervist hundeeiere og dressert hunder på heltid i både USA og Norge.

UTGANGSPUNKTET

Det er ofte de helt grunnleggende tingene hundeeiere sliter med, sier Magne Gjertsen, daglig leder ved Aktiv Hund. – De fleste som melder seg på et grunnkurs hos oss har, i større eller mindre grad, problemer med ledelse, kontroll og styring av hunden.

Den klassiske situasjonen er eierens maktesløshet når hunden ønsker å følge sine naturlige instinkter, der atferden (oppførselen) utløses av forstyrrelser i miljøet som utløser hundens instinkthandlinger. Etter en tid finner muligens hundeeieren seg til rette med kompromisser i sitt eget hundehold, kompromisser som kunne vært unngått.

HVA ER MÅLSETTINGEN?

Med grunnleggende dressur mener vi hva alle hunder, uansett rase og størrelse, bør lære seg for at hundeholdet skal fungere både hjemme og overfor andre.

At hunden kommer på innkalling, går pent i bånd, sitter på kommando og ligger rolig på plassen vi har vist den, er minstekravene til hva en hundedressør skal lære fra seg til sine elever. I tillegg kommer et frisignal og en nei-kommando som betyr "stopp med det du holder på med".

Likevel er det forbausende få hunder som adlyder disse enkle kommandoene under helt normale, moderate forstyrrelser. Hvorfor er det slik? Aldri har det vært flere hundeskoler og aldri har det vært flere fantastiske “positive” moderne metoder. Likevel faller alt i fisk når den stolte eier ferdes i forstyrrende omgivelser i virkelighetens verden.

BELØNNE HVA?

Hundeskoler og instruktører er i dag uenige om hvilke metoder som er mest effektive for å få frem ønsket oppførsel, og om hva som faktisk er ønsket oppførsel fra hunden.

Det hersker også uenighet rundt hva som forebygger og hemmer uønsket oppførsel, og om hva som er uønsket eller uakseptabel oppførsel.  

Mange gått bort fra å sette tydelige grenser i hundeoppdragelsen og bruker kun «belønning», slik som Lundqvist hundeskole som VG Dyrebar omtalte i vinter.

«Hunder liker å løse oppgaver. Innledningsvis gjør vi øvelser den har mulighet til å løse. Vi gir ingen korreksjoner, men gir den belønning når den lykkes, sa hundetrener Vegard Øksnevad ved Lundqvist hundeskole til VG.»

Vi er uenige i denne ensidige tilnærmingen og får støtte fra flere hundeskoler som mener at positiv belønning alene ikke gir gode nok resultater og trygge, lydige hunder.

Et hundehold handler ikke bare om å løse morsomme oppgaver kun på hundens premisser, men først og fremst om å lære hunden oppdragelse og en forutsigbar og avklart relasjon mellom hund og hundeeier.

Vi må først se på hva som er utgangspunktet og målsettingen med hundeholdet og oppdragelsen før vi gjør nyanserte metodevalg.

– Mange føler seg gode og snille når de gir hunden godbiter. De bør heller bli bedre på å «by mer på seg selv» og bli tydeligere og tryggere i sin rolle overfor hunden, sier Gjertsen.

PÅVIRKNING

Alle er enige om at belønning er viktig, men før vi kan belønne må vi påvirke hunden for å få frem den ønskete oppførselen vi mener skal belønnes. Og det er ikke sikkert den ulydige hunden oppfatter godbiten som belønning i alle situasjoner. Det er også usikkert om den lar seg påvirke av godbiten når den er opptatt av helt andre ting.

Det er flere årsaker til at jeg foretrekker en bevisst styringsopplæring med hundeeieren som primærforsterker i sentrum for all aktivitet i stedet for tilnærming, avledning og overdreven stimulans med godbiter.

Vi må bli flinkere til å skille mellom oppdragelse (grenser og regler) og trening av sirkuskunster. Det handler ikke om enten-eller, men alt til sin tid og sitt bruk. 

MISFORSTÅTT STRAFF

Mange prøver å disiplinere hunden sin, men gjør det på helt feil måte. Hundeeieren vil gjerne kontrollere hunden, men har verken kunnskap, styringsredskaper eller metoder som fører frem til mestring og læring i situasjonen. Manglende kunnskap fører ofte til at eiere i frustrasjon «straffer» hundene sine.

I slike tilfeller er det ikke noen sammenheng mellom det hundeeieren gjør og de forutsetninger hunden har for å forstå hva som kreves av den i forhold til det dominansforholdet som råder i hundeholdet.

Hundeeieren jobber ikke etter et system, og viser fra hundens ståsted vilkårlighet ved frustrasjon og sinne. Dette resulterer som oftest i økt konfliktnivå, mer negativ korreksjon og høy grad av inkonsekvent og urettferdig behandling av hunden. 
 

LÆR DEG Å DRESSERE

Lær deg å forstå hundens grunnleggende behov og språk, og lær deg korrekt bruk av deg selv og ulike dressurhjelpemidler av profesjonelle hundetrenere, der bruken kobles mot konstruktiv læring i tråd med læringspsykologien.

Konsekvens er viktig, og jeg påpeker viktigheten av å bruke metoder som er pålitelige, og som gir eieren en mulighet til å følge opp kommandoene i alle miljøer og situasjoner. Det er viktig at hunden er kontrollerbar i forhold til omgivelsene. Dette er ditt ansvar som hundeeier!

Du må lære å få frem ønsket reaksjon og belønne denne direkte med din egen trygge ros og væremåte. Slik tydeliggjør du grenser og roser hunden for samarbeidsvillig oppførsel.

 

LEDELSE

I bunnen for Aktiv Hunds metoder ligger det faktum at hunden er et flokkdyr med et naturlig behov for å innordne seg i sosiale grupper. Forskningen vi har tilgang til i dag, viser at hunden har et naturlig instinkt for flokkstruktur der man har ledere og individer som følger lederen.

– En god hundeeier blir man gjennom å lære hunden handlingskjeder som man bevisst utøver gjennom lederskapet, der man forstår hundens språk og oppnår harmoni sammen med hunden, sier Gjertsen.

Etologen Gry Løberg sier at begrepet lederskap ikke brukes innen etologien, og at hunder ikke har behov for å innfinne seg i flokken. Samtidig sier hun at hunder er sosiale og vil etablere en relasjon. Vi snakker i stedet om tilknytning og vennskap, sier Løberg.

Vi mener Løberg motsier seg selv og prøver å se bort fra det faktum at hunder er flokkdyr.

For å se hva det etologiske belegget for lederskap og flokkstruktur er, bør vi finne svaret på følgende spørsmål:

  1. Foreligger det tilstrekkelig forskning på ulv i vill tilstand til å si noe om individenes funksjoner i flokkstrukturen?
  2.  Kan en hund sammenlignes med en ulv på dette området? 

Vi mener bestemt at svaret på begge spørsmålene er ja! Kilder og utdypning finner du i linkene over.

FÅ HJELP TIL ET BEDRE HUNDEHOLD

Der er å hjelpe folk til å forstå og kommunisere bedre med hunden som er jobben vi dressører og yrkesinstruktører har.Som seriøs aktør har vi også et moralsk og etisk ansvar i forhold til å påvirke hundeeiere til sunne holdninger i tråd med gjeldende lovverk/dyrevern.Og hundeeieren selv har en plikt til å tilegne seg nødvendig basiskunnskap om hundehold og opplæring av hunden.

Hos Aktiv Hund behandler vi alle typer problemstillinger, de som har tråkket over (vært urettferdig) og må bygge ny tillit, og de som aldri har satt grenser, eller mislykkes i å nå frem til mottaker(hunden) med budskapet. Vi plasserer også ansvar og vi ønsker å forebygge uakseptabel oppførsel så godt som mulig allerede på valpestadiet.

Velkommen til kurs og opplæring hos oss – flere artikler om hundehold og din rolle som hundeeier finner dere her på våre hjemmesider www.aktivhund.no

Med vennlig hilsen

Aktiv Hund hundeskole

19.06.2013 Opphavsrett © Magne Gjertsen